Hefyd

Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2

May 20, 2021

Yn yr ail bennod, rwy'n siarad gydag Angharad Jones. Mae Angharad yn athrawes o Fedwas ger Caerffili. Mae hi’n gweithio mewn ysgol gynradd Saesneg, ond gan bod y Gymraeg yn fwyfwy pwysig yn y cwricwlwm, mae hi’n gwneud cwrs o’r enw ‘Cymraeg mewn blwyddyn’ er mwyn helpu’r plant.

Manylion a geirfa: https://richardnosworthy.cymru/2021/05/20/podlediad-hefyd-pennod-2-angharad-jones/

Tanysgrifiwch: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Podbean App

Play this podcast on Podbean App