Hefyd
Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13

Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13

May 19, 2022

Mae’r pennod yma yn un arbennig...

Fi (Rich) yw’r gwestai, ac fy merch, Elin yw’r cyflwynydd!

Mae mwy o wybodaeth ar fy ngwefan i.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Cyflwynydd: Elin Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Matt Davies, Ffan Chwaraeon o Benybont Ar Ogwr | Pennod 12

Matt Davies, Ffan Chwaraeon o Benybont Ar Ogwr | Pennod 12

April 27, 2022

Y mis yma rydyn ni’n cwrdd â Matt Davies – ffan chwaraeon o Benybont Ar Ogwr.

Mae Matt yn gweithio i Chwaraeon Cymru, y sefydliad sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Yn ein sgwrs, rydyn ni’n trafod pwysicrwydd chwaraeon, heriau a tips dysgu Cymraeg, a llwyddiant tîm pêl droed Cymru.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Grant Peisley, Datblygwr Ynni a Thafarn Cymunedol o Awstralia | Pennod 11

Grant Peisley, Datblygwr Ynni a Thafarn Cymunedol o Awstralia | Pennod 11

March 17, 2022

Y mis yma rydyn ni'n clywed stori siaradwr Cymraeg o Awstralia, sy'n byw yn ardal Caernarfon, Gwynedd erbyn hyn.

Mae Grant Peisley wedi cyfrannu'n fawr at gymunedau Cymreig - nid yn unig trwy ddysgu'r iaith, ond hefyd trwy prosiectau cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Dr Ben Ó Ceallaigh, Arbenigwr ac Ymgyrchydd Iaith o Iwerddon | Pennod 10

Dr Ben Ó Ceallaigh, Arbenigwr ac Ymgyrchydd Iaith o Iwerddon | Pennod 10

February 17, 2022

Y tro yma rwy'n siarad gyda'r arbenigwr ac ymgyrchydd iaith, Dr Ben Ó Ceallaigh, sy'n dod o Iwerddon yn wreiddiol.

Pan roedd e'n ifanc, dechreuodd e siarad Gwyddeleg ar ôl dysgu mwy am hanes ei wlad. Symudodd e i Aberystwyth er mwyn gweithio yn y Brifysgol yno, ac wrth gwrs, dysgodd e Gymraeg hefyd.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

David Clubb, Amgylcheddwr ac Arbenigwr Technoleg | Pennod 9

David Clubb, Amgylcheddwr ac Arbenigwr Technoleg | Pennod 9

January 20, 2022

David Clubb yw fy ngwestai y tro yma.

Mae Dave yn dod o ardal Penybont ar Ogwr yn wreiddiol, ond heddiw mae e’n byw yng Nghaerdydd. Mae e’n gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, ac yn gweithio fel un o bartneriaid y cwmni Afallen.

Mae e wedi dysgu Cymraeg, yn ogystal â sawl iaith arall, ac mae e wedi byw yn Sbaen, Denmarc ac India.

Trafodon ni ei waith amgylcheddol a’i ddiddordeb mewn technoleg. 

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Liz Day, Podlediwr a Pherfformiwr Syrcas | Pennod 8

Liz Day, Podlediwr a Pherfformiwr Syrcas | Pennod 8

November 17, 2021

Liz Day yw'r gwestai y tro yma.

Mae Liz yn dod o Swydd Amwythig, Lloegr. Symudodd hi i Gaerdydd, ble mae hi wedi gweithio fel newyddiadurwr i Wales Online.

Erbyn hyn, mae hi'n gwneud nifer o bethau diddorol - sy'n cynnwys sgiliau syrcas, a gwneud blog a phodlediad ei hun, Liz Learns Welsh.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

 

David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn 2021 | Pennod 7

David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn 2021 | Pennod 7

October 21, 2021

Y gwestai y tro yma ydy David Thomas.

Ennillodd David wobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn eleni, yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn wreiddiol o Gaerdydd, roedd e'n byw yn Lloegr am flynyddoedd, ond mae e wedi symud yn nôl i Gymru gyda'i ŵr.

Mae e'n rhedeg y cwmni Jin Talog ac mae e'n awyddus iawn i ddefnyddio Cymraeg yn y gymuned.

Ewch i fy ngwefan i weld lluniau a geirfa'r pennod yma.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

 

Rodolfo Piskorski, Dinesydd Cymraeg o Frasil | Pennod 6

Rodolfo Piskorski, Dinesydd Cymraeg o Frasil | Pennod 6

September 21, 2021

Ein gwestai ni y tro yma ydy Rodolfo Piskorski.

Symudodd e i Gymru o Frasil, ac mae e wedi bod yn y newyddion am fod y person cyntaf i gymryd y prawf dinasyddiaeth Prydeinig (British citizenship test) yn Gymraeg!

Erbyn hyn, mae Rodolfo yn astudio ieithoedd a dysgu Portiwgaleg i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae e wedi creu gwefan a fideos i helpu dysgwyr eraill - mae mwy o wybodaeth am hyn, a lluniau o Rodolfo, ar y wefan.

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadael adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Geordan Burress, Ffan Cerddoriaeth Cymraeg o Cleveland, Ohio | Pennod 5

Geordan Burress, Ffan Cerddoriaeth Cymraeg o Cleveland, Ohio | Pennod 5

August 19, 2021

 

Geordan Burress yw ein gwestai ym mhennod 5. Mae Geordan yn byw yn Cleveland, Ohio, UDA, a dechreuodd hi ddysgu Cymraeg ar ôl darganfod yr iaith trwy gerddoriaeth Gruff Rhys.

 

Yn y sgwrs mae Geordan yn esbonio sut mae hi wedi dysgu Cymraeg ar lein, a siaradodd hi am ei hymweliad â Chymru.

Gallwch chi weld lluniau o daith Geordan i Gymru yma.

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4

Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4

August 12, 2021

Ein gwestai ni y tro yma ydy’r Parchedig Doctor Rosa Hunt – Gwenidog Capel Salem, Tonteg ger Pontypridd.

Mae Rosa yn dod o ynys Malta yn wreiddiol. Fel Cymru, mae Malta yn wlad fach gyda iaith ei hun yn ogystal â Saesneg.

Siaradon ni am ei phlentyndod ym Malta, sut mae statws Malteg wedi newid ers ennill annibyniaeth, a’r heriau a phleserau o ddysgu Cymraeg a symud i Gymru.

Manylion a geirfa

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Podbean App

Play this podcast on Podbean App