Hefyd
David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn 2021 | Pennod 7

David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn 2021 | Pennod 7

October 21, 2021

Y gwestai y tro yma ydy David Thomas.

Ennillodd David wobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn eleni, yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn wreiddiol o Gaerdydd, roedd e'n byw yn Lloegr am flynyddoedd, ond mae e wedi symud yn nôl i Gymru gyda'i ŵr.

Mae e'n rhedeg y cwmni Jin Talog ac mae e'n awyddus iawn i ddefnyddio Cymraeg yn y gymuned.

Ewch i fy ngwefan i weld lluniau a geirfa'r pennod yma.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

 

Rodolfo Piskorski, Dinesydd Cymraeg o Frasil | Pennod 6

Rodolfo Piskorski, Dinesydd Cymraeg o Frasil | Pennod 6

September 21, 2021

Ein gwestai ni y tro yma ydy Rodolfo Piskorski.

Symudodd e i Gymru o Frasil, ac mae e wedi bod yn y newyddion am fod y person cyntaf i gymryd y prawf dinasyddiaeth Prydeinig (British citizenship test) yn Gymraeg!

Erbyn hyn, mae Rodolfo yn astudio ieithoedd a dysgu Portiwgaleg i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae e wedi creu gwefan a fideos i helpu dysgwyr eraill - mae mwy o wybodaeth am hyn, a lluniau o Rodolfo, ar y wefan.

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadael adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Geordan Burress, Ffan Cerddoriaeth Cymraeg o Cleveland, Ohio | Pennod 5

Geordan Burress, Ffan Cerddoriaeth Cymraeg o Cleveland, Ohio | Pennod 5

August 19, 2021

 

Geordan Burress yw ein gwestai ym mhennod 5. Mae Geordan yn byw yn Cleveland, Ohio, UDA, a dechreuodd hi ddysgu Cymraeg ar ôl darganfod yr iaith trwy gerddoriaeth Gruff Rhys.

 

Yn y sgwrs mae Geordan yn esbonio sut mae hi wedi dysgu Cymraeg ar lein, a siaradodd hi am ei hymweliad â Chymru.

Gallwch chi weld lluniau o daith Geordan i Gymru yma.

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4

Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4

August 12, 2021

Ein gwestai ni y tro yma ydy’r Parchedig Doctor Rosa Hunt – Gwenidog Capel Salem, Tonteg ger Pontypridd.

Mae Rosa yn dod o ynys Malta yn wreiddiol. Fel Cymru, mae Malta yn wlad fach gyda iaith ei hun yn ogystal â Saesneg.

Siaradon ni am ei phlentyndod ym Malta, sut mae statws Malteg wedi newid ers ennill annibyniaeth, a’r heriau a phleserau o ddysgu Cymraeg a symud i Gymru.

Manylion a geirfa

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Stephen Rule, y ‘Doctor Cymraeg’ o Sir y Fflint | Pennod 3

Stephen Rule, y ‘Doctor Cymraeg’ o Sir y Fflint | Pennod 3

June 17, 2021

Y tro yma dwi'n siarad gyda Stephen Rule, y dyn sy'n rhedeg y cyfrif Twitter poblogaidd, y Doctor Cymraeg, sy'n rhoi cyngor i ddysgwyr.

Yn y pennod yma rydyn ni'n siarad am sut dysgodd e Gymraeg, a sut gallwch chi datblygu hyder i siarad yr iaith yn gyhoeddus.

Manylion a geirfa 

Tanysgrifiwch: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2

Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2

May 20, 2021

Yn yr ail bennod, rwy'n siarad gydag Angharad Jones. Mae Angharad yn athrawes o Fedwas ger Caerffili. Mae hi’n gweithio mewn ysgol gynradd Saesneg, ond gan bod y Gymraeg yn fwyfwy pwysig yn y cwricwlwm, mae hi’n gwneud cwrs o’r enw ‘Cymraeg mewn blwyddyn’ er mwyn helpu’r plant.

Manylion a geirfa: https://richardnosworthy.cymru/2021/05/20/podlediad-hefyd-pennod-2-angharad-jones/

Tanysgrifiwch: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Rhiannon Oliver, Actores o Benarth | Pennod 1

Rhiannon Oliver, Actores o Benarth | Pennod 1

April 15, 2021

Ein gwestai cyntaf yn y gyfres hon yw Rhiannon Oliver. Mae Rhiannon yn actores sydd wedi gweithio yn y theatr a theledu ers mwy nac 17 mlynedd. Mae ei gwaith hi yn cynnwys perfformio gyda National Theatre Wales, teithio o gwmpas Prydain ac America, ac ymddangos ar Doctors a Torchwood.

 

 

Walter Ariel Brooks o Batagonia | Pennod Peilot

Walter Ariel Brooks o Batagonia | Pennod Peilot

February 3, 2021

Mae dysgu Cymraeg wedi newid bywyd Walter Ariel Brooks.

Hanesion ei nain a chaneuon Cymraeg wnaeth sbarduno diddordeb yn y bachgen o'r Ariannin. Cwympodd e mewn cariad gyda'r iaith a symudodd e i Gaerdydd.

Dyma ei stori anhygoel.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App