Hefyd
Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17

Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17

September 15, 2022

Yn y pennod yma rwy'n sgwrsio gyda Joe Healy, ennillydd Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol 2022.

Symudodd e i Gaerdydd o Lundain, er mwyn astudio yn y Prifysgol.

Yn fuan iawn, roedd e wedi gwneud ffrindiau gyda Chymry Cymraeg a dechreuodd e ddysgu'r iaith.

Trafodon ni sut mae siaradwyr Cymraeg yn gallu helpu dysgwyr, ei fand roc sy'n chwilio am enw (rhannwch eich syniadau!), a'r argraff positif mae pêl droed wedi gwneud o ran yr iaith.

Gallwch chi weld lluniau o Joe ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Josh Osborne, Enillydd Medal y Dysgwyr | Pennod 16

Josh Osborne, Enillydd Medal y Dysgwyr | Pennod 16

August 18, 2022

Yn y pennod yma, dwi'n siarad gyda Josh Osborne, enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd 2022.

Mae Josh yn 24 oed ac yn dod o Poole yn Ne Lloegr yn wreiddiol, ond erbyn hyn mae e'n byw yn Abertawe. Mae ei bartner e yn siarad Cymraeg, felly yn ystod y cyfnod clo (lockdown) penderfynodd e ddysgu'r iaith ar lein.

Gallwch chi weld lluniau o Josh yn yr Eisteddfod, ac ymarfer ei hobi (ffitrwydd polyn) ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Rhian Howells, Awdur ac Athrawes o Ardal Abertawe | Pennod 15

Rhian Howells, Awdur ac Athrawes o Ardal Abertawe | Pennod 15

July 21, 2022

Y mis yma, dwi’n siarad gyda Rhian Howells o ardal Abertawe.

Mae Rhian yn athrawes mewn ysgol Saesneg sy’n angerddol am y Gymraeg. Yn ogystal â’i gwaith, mae hi’n awdur plant, ac yn y sgwrs rydyn ni’n trafod ei llyfr hi, 'Princess Pirate Pants'! 

Mae mwy o wybodaeth amdani hi ar fy ngwefan i.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14

Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14

June 16, 2022

Y tro yma rwy'n siarad gyda Helgard Krause. Cafodd Helgard ei magu yng ngorllewin yr Almaen. Mae hi wedi dysgu Cymraeg ac erbyn hyn mae hi'n gweithio fel Brif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru.

Rydyn ni'n trafod ei phlentyndod ger y ffin gyda Ffrainc, ei barn hi am Rwsia ac Wcráin, Ewrop a Brexit, ei chyngor neu 'tips' am ddysgu Cymraeg, ac wrth gwrs, llyfrau! 

Mae mwy o wybodaeth, geirfa a lluniau ar fy ngwefan i.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13

Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13

May 19, 2022

Mae’r pennod yma yn un arbennig...

Fi (Rich) yw’r gwestai, ac fy merch, Elin yw’r cyflwynydd!

Mae mwy o wybodaeth ar fy ngwefan i.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Cyflwynydd: Elin Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Matt Davies, Ffan Chwaraeon o Benybont Ar Ogwr | Pennod 12

Matt Davies, Ffan Chwaraeon o Benybont Ar Ogwr | Pennod 12

April 27, 2022

Y mis yma rydyn ni’n cwrdd â Matt Davies – ffan chwaraeon o Benybont Ar Ogwr.

Mae Matt yn gweithio i Chwaraeon Cymru, y sefydliad sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Yn ein sgwrs, rydyn ni’n trafod pwysicrwydd chwaraeon, heriau a tips dysgu Cymraeg, a llwyddiant tîm pêl droed Cymru.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Grant Peisley, Datblygwr Ynni a Thafarn Cymunedol o Awstralia | Pennod 11

Grant Peisley, Datblygwr Ynni a Thafarn Cymunedol o Awstralia | Pennod 11

March 17, 2022

Y mis yma rydyn ni'n clywed stori siaradwr Cymraeg o Awstralia, sy'n byw yn ardal Caernarfon, Gwynedd erbyn hyn.

Mae Grant Peisley wedi cyfrannu'n fawr at gymunedau Cymreig - nid yn unig trwy ddysgu'r iaith, ond hefyd trwy prosiectau cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Dr Ben Ó Ceallaigh, Arbenigwr ac Ymgyrchydd Iaith o Iwerddon | Pennod 10

Dr Ben Ó Ceallaigh, Arbenigwr ac Ymgyrchydd Iaith o Iwerddon | Pennod 10

February 17, 2022

Y tro yma rwy'n siarad gyda'r arbenigwr ac ymgyrchydd iaith, Dr Ben Ó Ceallaigh, sy'n dod o Iwerddon yn wreiddiol.

Pan roedd e'n ifanc, dechreuodd e siarad Gwyddeleg ar ôl dysgu mwy am hanes ei wlad. Symudodd e i Aberystwyth er mwyn gweithio yn y Brifysgol yno, ac wrth gwrs, dysgodd e Gymraeg hefyd.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

David Clubb, Amgylcheddwr ac Arbenigwr Technoleg | Pennod 9

David Clubb, Amgylcheddwr ac Arbenigwr Technoleg | Pennod 9

January 20, 2022

David Clubb yw fy ngwestai y tro yma.

Mae Dave yn dod o ardal Penybont ar Ogwr yn wreiddiol, ond heddiw mae e’n byw yng Nghaerdydd. Mae e’n gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, ac yn gweithio fel un o bartneriaid y cwmni Afallen.

Mae e wedi dysgu Cymraeg, yn ogystal â sawl iaith arall, ac mae e wedi byw yn Sbaen, Denmarc ac India.

Trafodon ni ei waith amgylcheddol a’i ddiddordeb mewn technoleg. 

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Liz Day, Podlediwr a Pherfformiwr Syrcas | Pennod 8

Liz Day, Podlediwr a Pherfformiwr Syrcas | Pennod 8

November 17, 2021

Liz Day yw'r gwestai y tro yma.

Mae Liz yn dod o Swydd Amwythig, Lloegr. Symudodd hi i Gaerdydd, ble mae hi wedi gweithio fel newyddiadurwr i Wales Online.

Erbyn hyn, mae hi'n gwneud nifer o bethau diddorol - sy'n cynnwys sgiliau syrcas, a gwneud blog a phodlediad ei hun, Liz Learns Welsh.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App