Hefyd
Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4

Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4

July 15, 2021

Ein gwestai ni y tro yma ydy’r Parchedig Doctor Rosa Hunt – Gwenidog Capel Salem, Tonteg ger Pontypridd.

Mae Rosa yn dod o ynys Malta yn wreiddiol. Fel Cymru, mae Malta yn wlad fach gyda iaith ei hun yn ogystal â Saesneg.

Siaradon ni am ei phlentyndod ym Malta, sut mae statws Malteg wedi newid ers ennill annibyniaeth, a’r heriau a phleserau o ddysgu Cymraeg a symud i Gymru.

Manylion a geirfa

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Stephen Rule, y ‘Doctor Cymraeg’ o Sir y Fflint | Pennod 3

Stephen Rule, y ‘Doctor Cymraeg’ o Sir y Fflint | Pennod 3

June 17, 2021

Y tro yma dwi'n siarad gyda Stephen Rule, y dyn sy'n rhedeg y cyfrif Twitter poblogaidd, y Doctor Cymraeg, sy'n rhoi cyngor i ddysgwyr.

Yn y pennod yma rydyn ni'n siarad am sut dysgodd e Gymraeg, a sut gallwch chi datblygu hyder i siarad yr iaith yn gyhoeddus.

Manylion a geirfa 

Tanysgrifiwch: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2

Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2

May 20, 2021

Yn yr ail bennod, rwy'n siarad gydag Angharad Jones. Mae Angharad yn athrawes o Fedwas ger Caerffili. Mae hi’n gweithio mewn ysgol gynradd Saesneg, ond gan bod y Gymraeg yn fwyfwy pwysig yn y cwricwlwm, mae hi’n gwneud cwrs o’r enw ‘Cymraeg mewn blwyddyn’ er mwyn helpu’r plant.

Manylion a geirfa: https://richardnosworthy.cymru/2021/05/20/podlediad-hefyd-pennod-2-angharad-jones/

Tanysgrifiwch: Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Rhiannon Oliver, Actores o Benarth | Pennod 1

Rhiannon Oliver, Actores o Benarth | Pennod 1

April 15, 2021

Ein gwestai cyntaf yn y gyfres hon yw Rhiannon Oliver. Mae Rhiannon yn actores sydd wedi gweithio yn y theatr a theledu ers mwy nac 17 mlynedd. Mae ei gwaith hi yn cynnwys perfformio gyda National Theatre Wales, teithio o gwmpas Prydain ac America, ac ymddangos ar Doctors a Torchwood.

 

 

Walter Ariel Brooks o Batagonia | Pennod Peilot

Walter Ariel Brooks o Batagonia | Pennod Peilot

February 3, 2021

Mae dysgu Cymraeg wedi newid bywyd Walter Ariel Brooks.

Hanesion ei nain a chaneuon Cymraeg wnaeth sbarduno diddordeb yn y bachgen o'r Ariannin. Cwympodd e mewn cariad gyda'r iaith a symudodd e i Gaerdydd.

Dyma ei stori anhygoel.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App