Hefyd

Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17

September 15, 2022

Yn y pennod yma rwy'n sgwrsio gyda Joe Healy, ennillydd Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol 2022.

Symudodd e i Gaerdydd o Lundain, er mwyn astudio yn y Prifysgol.

Yn fuan iawn, roedd e wedi gwneud ffrindiau gyda Chymry Cymraeg a dechreuodd e ddysgu'r iaith.

Trafodon ni sut mae siaradwyr Cymraeg yn gallu helpu dysgwyr, ei fand roc sy'n chwilio am enw (rhannwch eich syniadau!), a'r argraff positif mae pêl droed wedi gwneud o ran yr iaith.

Gallwch chi weld lluniau o Joe ar fy ngwefan i.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App