Hefyd

Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14

June 16, 2022

Y tro yma rwy'n siarad gyda Helgard Krause. Cafodd Helgard ei magu yng ngorllewin yr Almaen. Mae hi wedi dysgu Cymraeg ac erbyn hyn mae hi'n gweithio fel Brif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru.

Rydyn ni'n trafod ei phlentyndod ger y ffin gyda Ffrainc, ei barn hi am Rwsia ac Wcráin, Ewrop a Brexit, ei chyngor neu 'tips' am ddysgu Cymraeg, ac wrth gwrs, llyfrau! 

Mae mwy o wybodaeth, geirfa a lluniau ar fy ngwefan i.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter

Podbean App

Play this podcast on Podbean App